CV GÖNDER

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi yaklaşımı; Dünyada ve Türkiye 'de global firmaların gündeminde.

Rekabet avantajı sağlamak ve istikrarlı bir büyüme planı için organiizasyonların olmazsa olmazı. Özellikle Y ve Z  kuşağının beklentilerinin geleneksel İK yöntemleri ile karşılanmasının imkansız olduğu gerçeği konunun önemini arttırmaktadır.

Peki YETENEK YÖNETİMİ nedir? Bu YETENEKLER kimlerdir? Yetkinlikleri nelerdir?

Yetenek Yönetimi kritik yeteneklere sahip kişilerin organizasyonlarda yaratıcılıklarını ve performansalarını ortaya koyabilecekleri doğru noktada konumlandırılmaları ve verimliliklerinin artmasına katkı sağlayacak her türlü kolaylaştırıcı önlemin alınmasıdır.

Yetenek ile kastedilen ise, organizasyonların büyümesinde aktif rol oynayacak düzeyde öneme sahip parlak çalışanlar.

Yetkinlikler ise ayırt edici bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Örneklersek; ulaşılabilir ancak zor hedefler belirlerler, işin her aşamasında kalite, verimlilik ve etkinlik için çaba gösterirler, karmaşık konuların özünü yakalarlar, yaratıcı, orjinal fikir ve öneriler üretirler, basit, öz ve tutarlı iletişimde bulunurlar, bilgiyi paylaşmak konusunda isteklilerdir, işbirliğini teşvik ederler, güçlü ve güçsüz yönlerinin farkındadırlar ve bunları kesin ve açık ifade ederler, yeni yaklaşımları tehdit değil fırsat olarak görürler. Yaptıkları hataların sorumluluğunu alır, öncelikleri iyi saptarlar, gibi örnekler arttırılabilir.

Sonuç olarak yetenek yönetimi standart İK performans değerlendirme yaklaşımlarından farklı olarak çalışanın gelecekteki performansına da odaklanır.

Bu konu ile ilgili yapılacak tüm yatırımlar etkilerini önümüzdeki dönemlerde göreceğimiz en anlamlı yatırım olacak.

 

İNCİ TUNALI

Managing Director