CV GÖNDER

İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması

İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması

Kariyer Planlama & Organizasyonel Yedekleme

Performans Değerlendirme Sistemi

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Organizasyon Şemasının Çizilmesi

İş Analizi, İş Tanımları ve Yetkinliklerin Tanımlanması

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi